Situatia Activelor
Convocator AGEOA 29.04.2013
Informatii AGOA 29/30.04.2013
Raport CNVM
Raport gestiune administratori
Buget 2013
Bilant 31.12.2012
Opinie raport final audit
Investitii 2013
Raport CNVM 2012
Raport semestru I 2013
Bilant iunie 2013
Convocator AGOA 17.10.2013
Informatii AGOA 17/18.10.2013
Proiect AGOA 17-18.10.2013
Raport curent CNVM
Convocator AGEA 23/24.12.2013
Informatii AGEA 23/24.12.2013
Proiect AGEA 23/24.12.2013
Hotarare AGEA 23/24.12.2013
Raport curent CA din 20.02.14
Convocator AGEA 24/25.04.2014
Informatii AGOA 24/25.04.2014
Raport curent CNVM
Proiect AGEA 24/25.04.2014
Bilant 31.12.2013
Raport audit 31 decembrie 2013
Raport gestiune administratori
Raport anual 2013
Note explicative
Situatie modificari capitaluri proprii
Flux numerar
Hotarare AGA 24.04.2014
Bilant Semestru I 2014
Raport Semestru I 2014
Decizie Consiliu
Raport Curent CNVM
Convocator AGOA 29/30.01.2015
Informatii AGOA 29/30.01.2015
Model procura persoane juridice
Model procura persoane fizice
Proiect AGEA 29/30.01.2015
Vot corespondenta pers juridice
Vot corespondenta pers fizice
Legea 151-2014
Raport Consiliu
REGULAMENT_17_ RASDAQ
Hotararea nr 1 din 29.01.2015
Raport curent
Bilant 31.12.2014
Anexe bilant 31.12.2014
Buget 2015
Convocator AGOA 28.04.2015
Proiect AGOA 28-29.04.2015
Model procura persoane juridice
Model procura persoane fizice
Raport curent
Hotararea 1 din 28.04.2015
Raport anual
Anunt actionariat 14.04.2016
Cerere dividende 14.04.2016
Hotarare AGA 28.04.2016
Convocator 01.2018
CONVOCATOR AGOA BEGA